Elektro-Montasje AS Vinstra

Byggautomasjon

Energisparing for næringsbygg henger tett sammen med automatisering. For å nå de store besparelsene, er bygget helt nødt til å ha løsninger som hjelper deg med å øke driftseffektiviteten. 

Mann som sitter foran en pc

Høye strømpriser, og stadig større fokus på energibesparelse, har gjort at flere norske bedrifter har fått en ganske annen hverdag. Det stilles stadig nye krav til inneklima, skalerbarhet, funksjonalitet og energieffektivitet, og ingenting tyder på at dette vil avta med årene. Nettopp derfor har byggautomasjon blitt så viktig. 

Byggautomasjon gir bygg som lever

Automasjon er avgjørende for å sikre at de mange tekniske installasjonene samhandler. Det gjør at du får bedre energiutnyttelse, lavere løpende kostnader og ikke minst et bedre inneklima. 

Du kan for eksempel sørge for at varmen slår seg av når et vindu åpnes i et rom, eller sørge for at belysningen dimmes automatisk ved et gitt tidspunkt. Disse handlingene virker kanskje små med det første, men legger man dette «oppå» alle de tekniske installasjonene får du lønnsomhet i hele byggets levetid.

Ved å planlegge og installere dette så tidlig som mulig i bygningsfasen, får du en bedre synergi – og ikke minst et mer helhetlig bygg.  

Hva er egentlig byggautomasjon?

Byggautomasjon handler om å gjøre systemene i et bygg smarte. Det betyr at du har teknologi, utstyr eller løsninger som lar deg få en autonom kontroll av alle systemene. I noen tilfeller er det nok å oppdatere programvaren eller maskinvaren som allerede er der, mens man andre ganger må installere ny programvare, sensorteknologi eller andre systemer. 

Målet med byggautomasjon er å oppnå besparelser innen drift, vedlikehold og energi. I tillegg er det lavere sannsynlighet for menneskelige feil eller andre funksjonsproblemer, nettopp fordi byggets systemer er automatisert. 

De mest moderne systemene åpner også for bedre analyser og overvåkninger. Du vil for eksempel få beskjed når noe må byttes ut, eller det er risiko for feil i systemet. Det gir deg mulighet til å jobbe proaktivt og ikke reaktivt. Samtidig reduserer det tidsbruken på servicepersonell. Vet man hvor feilen ligger, og når den sannsynligvis vil slå ut, tar feilrettingen kortere tid. 

Hvilke typer automasjonssystemer finnes? 

Det finnes flere løsninger for å automatisere bygget. Felles for dem alle, er at de vil gi deg bedre stabilitet og oversikt enn du har i dag. De har imidlertid også noen store forskjeller. 

SD-anlegg (Building Management System)

SD står for Sentral Drift, og lar deg kort forklart styre alle dine anlegg fra én og samme felles sentral. Dette er komplekst og omfattende system, som har absolutt alt som trengs for å administrere et bygg. 

Disse anleggene lar deg overvåke, vedlikeholde og kontrollere så godt som alle systemer i bygget. Det kan være belysning, brann og nødlys, ventilasjon, avløp, strøm og VVS. 

For at SD-anlegget skal kunne administrere alle byggets systemer, er det avhengig av mange ulike komponenter. Det innebærer blant annet sensorer, kommunikasjonsprotokoller og andre tekniske installasjoner. Systemet gir deg flere komplekse styringsmuligheter, som gjør det ekstra populært i større bygg. 

Person som kontroller et elektrisk system med en tablet

Byggautomasjonssystem (Building Administration System)

Denne løsningen deler mange likheter med et SD-anlegg. Mange omtaler dette systemet som et mindre avansert SD-anlegg, fordi du får de samme analysene og kontrollmulighetene, men ikke like mange funksjoner. 

Du vil for eksempel kunne automatisk endre på innstillingene til de fleste elektriske systemene dine, som belysning, varme og ventilasjon. I de fleste tilfeller kan du også automatisere de vedlikeholdsoperasjonene som er viktigst. 

Den store fordelen er imidlertid at du fremdeles kan fjernstyre mye fra én sentral – for eksempel å justere ned varmen i hele lokalet uten å være i området. For mange er dette mer enn nok. 

Energioppfølgingssystem (Energy Management System)

Hvis det viktigste for deg er å overvåke byggets energibruk, er dette systemet for deg. Her samler systemet inn data fra alle dine programmer, apparater og systemer i én og samme plattform, slik at du får bedre innsikt i energiforbruket. 

De nyeste systemene kan også gi deg forslag til forbedring, for eksempel ved å foreslå når varmen bør justeres ned i løpet av en dag. Dette fordrer selvsagt at du har sensorer på systemene der dette er ønskelig å få optimaliseringsforslag på. 

Økt driftseffektivitet med byggautomasjon

Mulighetene er altså mange for deg som ønsker å optimalisere bygningens funksjoner. Vi i Elkonor ønsker å gi deg systemer som ikke bare sparer på energien – de skal også vise bygget fra sin beste side, og gi deg mer tid til å jobbe proaktivt. 

Våre rådgivere finner løsningen som gir deg bedre driftseffektivitet, og mer energibesparelse. Byggautomasjon er for mange det første steget inn i en mer bærekraftig fremtid, både for miljøet og bedriftskulturen. 

Smarte og trygge løsninger til riktig pris

Vi er klare til å hjelpe deg med de store avgjørelsene, enten bygget ditt er lite eller stort. Ta kontakt med oss i dag.