Elektro-Montasje AS Vinstra

Tjenester

I denne bransjen er dagens kunnskap og kompetanse ofte ikke det samme som gårsdagens. Utviklingen går i en rivende fart.

Vi har en svært stabil stab av erfarne medarbeidere, og legger stor vekt på at de holder et høyt faglig nivå. Etterutdanning og kursing er for oss en meget viktig del av faget. Vi benytter også velutstyrte servicebiler der utstyret er rasjonelt og funksjonelt for alle typer oppdrag.


Service, kvalitet og sikkerhet

Elektro-Montasje AS leverer alt av elektrisk utstyr og materiell.

Vi utfører de fleste oppdrag innen elektrikerarbeid, tele- og datainstallasjoner, prosjekteringsoppgaver, samt internkontroll.

Vi har utarbeidet et system for FDV, Forvaltning- drift og vedlikehold. Dette er tilpasset den lovpålagte internkontrollforskriften.

Elektro-Montasje AS forsøker å etterleve levering av høy kvalitet i alle deler av prosessen, slik at du som kunde skal bli 100 % fornøyd. Ved ferdigstillelse av arbeidet mottar du en sluttkontroll og samsvarserklæring (FDV). Dette for å kvalitetssikre at installasjonene er i henhold til sikkerhetskravene i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg.

Svakstrøm

Vi leverer følgende type anlegg innenfor "svakstrømsfaget":

 • Tele-/data spredenett (alle kategorier). Se produktspekter fra Draka.
 • Fiberkabling: stamnett og horisontalt spredenett fra Alcadon
 • Levering av nettverksutstyr som switcher, routere, fiberconvertere etc.. fra Alcadon
 • Telefonsentraler fra Aastra (Ascotel-sentraler)
 • ITV fra Noby (Everfocus) og/eller IP-basert fra Level-One
 • Innbruddsentraler fra Noby (Satel) og Ulsec AS
 • Adgangsystemer fra Noby og Ulsec AS
 • Brannalarmsentraler fra Eltek og Autronica
 • Porttelefoner fra Qualitronic (Aiphone)
 • AV-anlegg fra Presentations Data

Sterkstrøm

 • Vi leverer alle typer anlegg innenfor "sterkstrømsfaget" som:
 • Serviceoppdrag/ hastesaker.
 • Rehabiliteringsoppdrag bolig/ næringslokaler.
 • Nybygg bolig/næringslokaler.